اگر برای رسیدن به خواهش‌ها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آن‌ها نمی‌رسد.


اُرد بزرگ


If you desire to achieve their dreams and to craft bullying, after awhile people will see that we face the other does not Zvrman them. 

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۰ساعت 22:0 توسط MR. BLACK ROSE